کمک های دانشگاه تورنتو به دانشجویان ایرانی که به دنبال پناهندگی و ادامه تحصیل در این دانشگاه هستند

مریک گرتلر، رئیس دانشگاه تورنتو در بیانیه ای اعلام کرد، دانشگاه تورنتو آماده کمک به دانشجویان ایرانی است که به دنبال پناهندگی در کانادا و به ادامه تحصیل در این دانشگاه هستند.

در این بیانیه آمده است، اعضای جامعه دانشگاهی تورنتو اخبار ایران را با خشم و اندوه زیاد دنبال می کنند. در روزهای اخیر، گزارش‌ هایی مبنی بر خشونت پلیس و نقض فاحش حقوق بشر علیه دانشجویان معترض در دانشگاه‌ های ایران، نگرانی‌ ما را بیشتر کرده است.

این اقدامات از نظر ما به عنوان اعضای جامعه ای که بر اساس اصول آزادی آکادمیک و آزادی بیان بنا شده، منفور است.

من از طرف جامعه دانشگاه تورنتو، نقض سیستماتیک حقوق زنان که منجر به مرگ مهسا امینی شد را محکوم می کنم و همبستگی خود را با همه کسانی که در این بحران به دنبال عدالت خواهی هستند، اعلام می کنم.

بر همین اساس پروفسور کلی هانا موفات، معاون دانشگاه تورنتو بیانیه ای صادر کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم:

دانشگاه تورنتو آماده کمک به دانشجویان ایرانی است که به دنبال پناهندگی در کانادا و مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه تورنتو می باشند. ما از طریق برنامه Scholars in Risk به آنها کمک مالی خواهیم کرد. علاوه بر این، دانشگاه جوایزی را به دانشجویان ایرانی که در دانشگاه تورنتو پذیرفته شده ‌اند، از طریق صندوق بورس تحصیلی یادبود دانشجویان ایرانی، که در سال 2020 در بزرگداشت قربانیان پرواز PS752 تأسیس شده، ارائه می‌ کند. ما همچنین به همکاری با سازمان های دولتی ادامه خواهیم داد تا راه ها را برای دانشجویان پناهنده و پناهجویان به کانادا هموار کنیم.

خطاب به همه اعضای جامعه دانشگاه تورنتو، به ویژه دانشجویان، اساتید، کتابداران، کارکنان و فارغ التحصیلان ما که از ایران آمده اند یا ریشه ایرانی دارند، می دانم که زمان بسیار دشواری است. اگر در تحصیلات خود به حمایت و/یا توجه نیاز دارید، یا به هر نوع کمکی نیاز دارید، لطفا از خدمات ارائه شده دانشگاه استفاده کنید.

رئیس دانشگاه

مریک اس. گرتلر