شروین شهریاری به عنوان عضو شورای شهر نورث ونکوور انتخاب شد

شروین شهریاری موفق شد در انتخابات شهرداری نورت ونکوور به عنوان یکی از اعضای شورای شهر انتخاب شود.

شهریاری دارای بیش از 30 سال تجربه در مدیریت تله کامیونیکیشن، تکنولوژی، محیط زیست و صنایع پزشکی است