دولت فدرال بر اجرای طرح جدید افزایش مهاجرین تاکید کرد

دولت فدرال در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور، برنامه های خود برای پذیرش نیم میلیون مهاجر جدید در سال، تا سال 2025 را اعلام کرد.
با اعلام این طرح برای برخی منتقدان سوال پیش آمده، که با وجود کمبود مسکن و نقایص خدمات درمانی، دولت فدرال چرا چنین تصمیمی گرفته است.
پل سالیوان، کارشناس مالیات بر دارایی بریتیش کلمبیا می گوید، این افراد را کجا می‌خواهیم اسکان دهیم؟ مدارس، پارک‌ها و بیمارستان‌های جدید کجا هستند؟ برای عملی شدن این طرح، باید خانه های بیشتر با سرعت ساخته شوند. ما سالانه تنها 250000 خانه در کانادا می سازیم ولی قصد داریم تعداد مهاجران را به 500000 نفر در سال افزایش دهیم.
طرح جدید کانادا بر پذیرش ساکنان دائمی، بیشتر بر مهارت ها و تجربه کاری مورد نیاز، در کنار پذیرش اعضای خانواده و پناهندگان تاکید دارد.
شان فریزر وزیر مهاجرت گفت: کانادا به نیروی کار بیشتری نیاز دارد. اگر در حال حاضر کاری برای اصلاح روند جمعیتی انجام ندهیم، در 10 تا 15 سال آینده در مورد کمبود نیروی کار صحبت نخواهیم کرد. بلکه در مورد ظرفیت اقتصادی برای ادامه زندگی صحبت خواهیم کرد و اینکه در آن زمان بودجه مدارس و بیمارستان‌ها و خدمات عمومی به سختی تامین خواهد شد.
واضح است که در حال حاضر باید تدابیر و امکانات بیشتری برای پر کردن یک میلیون شغل خالی مورد نیاز انجام شود. اما نحوه عملکرد دولت فدرال کانادا برای اسکان و رسیدگی به متقاضیان مهاجرت که شمار آنها از یک و نیم میلیون نفر گذشته، هنوز مشخص نیست و متقاضیان پاسخ روشنی برای زمان دقیق حضور احتمالی شان در کانادا و یا شرایط پرونده شان دریافت نکرده اند و همین مسئله منتقدین را درباره عملی بودن آن به تردید انداخته است.

Call Now Button