رقابت میان کانادا و آمریکا برای جذب نیروی کار خارجی

با شروع پاندمی کرونا، فاصله کانادا و آمریکا برای جذب نیروی کار خارجی کمتر شده است.
جذب نیروی کار خارجی مهمترین عامل رشد اقتصادی کانادا می باشد.
تعداد اقامت دائم صادر شده در آمریکا در سال ۲۰۲۱، کمتر از سال‌های قبل از شروع پاندمی کرونا بود، ولی کانادا رکورد صدور اقامت دائم را در این سال شکست.
به گفته انجمن پژوهش‌های کانادایی، آمریکا در سال ۲۰۲۱، برای ۷۳۸ هزار نفر اقامت دائم صادر کرده که تنها اندکی بیشتر از سال ۲۰۲۰ (۷۰۷ هزار نفر) است.
اما کانادا برای ۴۰۵ هزار نفر اقامت دائم صادر کرده که نسبت به سال ۲۰۲۰، بیش از دو برابر و نسبت به سال ۲۰۱۹ تقریبا ۲۰ درصد رشد داشته است.
تفاوت سطح تحصیلات در میان مهاجران جدید کانادا و آمریکا دیده می شود.
مرکز آمار کانادا اعلام کرد، بیش از ۵۷ درصد از نیروی کار ۲۵ تا ۶۴ سال در این کشور، از کالج یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، که این نسبت در آمریکا، فقط یکی از هر چهار نفر در این گروه سنی است.

Call Now Button