بر اساس نظرسنجی های جدید، کانادایی‌ها بیش از هر زمان دیگر طرفدار افزایش مهاجرت هستند

نظرسنجی های جدید نشان می‌دهند، مردم کانادا بیش از هر زمان دیگر در نیم قرن گذشته، موافق افزایش مهاجران هستند.
این نظرسنجی توسط سازمان The Environics Institute of Canada، با مشارکت Century Initiative، انجام شده است.
در حدود ۷۰ درصد از کانادایی‌ها شرکت کننده در این نظرسنجی، مخالف یا کاملا مخالف این جمله بودند که به نظر آنها سطوح فعلی مهاجرت در کانادا خیلی بالاست.
این بیشترین میزان حمایت از مهاجرت در تاریخ ۴۵ ساله این نظرسنجی است.
سرشماری سال ۲۰۲۱ نشان داد، مهاجران ۲۳ درصد از کل جمعیت کانادا یا ۸.۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌کند تعداد مهاجران در کانادا تا سال ۲۰۴۱ به ۳۴ درصد از کل جمعیت افزایش یابد.
حمایت از افزایش بیشتر مهاجران، در میان حامیان حزب لیبرال فدرال ۷۹ درصد، در بین طرفداران حزب نیودموکرات NDP در حدود ۸۵ درصد و حزب سبز ۸۴ درصد است.
این ارقام نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴، ۴ و ۱۹ درصد افزایش داشته است.
در سوی دیگر، ۴۳ درصد از جامیان محافظه‌کاران معتقدند سطوح مهاجرت بسیار بالاست.

Call Now Button