آثر تغییرات آب و هوا بر درختان کریسمس کانادا

تغییرات آب و هوایی باعث کاهش مساحت مزارع درخت کریسمس شده است به طوری که به گفته کارشناسان برای سال های آینده باید به راه چاره ای اساسی بیاندیشیم.

ریچارد هملین، رئیس دپارتمان علوم حفاظت از جنگل دانشگاه بریتیش کلمبیا می گوید، برای اینکه یک درخت به اندازه مطلوب خریداران برسد، به 8 تا 12 سال زمان نیاز است. نهال های جوان در برابر شرایط بد آب و هوایی آسیب پذیر هستند.

وی گفت، به دلیل خشکسالی طولانی و گرمای شدید در دو تابستان گذشته در این استان، نهال ها ریشه های کم عمقی دارند. ریشه ‌های کم ‌عمق باعث شد بخشی از نهال‌ ها در جریان سیل گسترده در بریتیش کلمبیا در نوامبر 2021 کنده شوند. همچنین خاک خیس و سرد خطر ابتلا به بیماری های ریشه را افزایش می دهد.

درخت های بزرگ تر نیز به دلیل گرمای شدید و خشکسالی، برگ های سوزنی خود را از دست می دهند.

کبک، انتاریو و نوا اسکوشیا در تولید درختان کریسمس پیشتاز هستند، اما در بریتیش کلمبیا به دلیل بدی آب و هوا، کمبود درخت کریسمس در سال ‌های آینده احساس خواهد شد.

اثر تعطیلی مزارع تولید کننده درخت کریسمس در کانادا و ایالات متحده در طول سال 2008، اکنون احساس می شود.

بر اساس داده های مرکز آمار کانادا، مساحت کل مزارع درخت کریسمس بین سال های 2011 تا 2021 نزدیک به 20 هزار هکتار کاهش یافته است.

به گفته شرلی برنان، مدیر اجرایی انجمن درختان کریسمس کانادا، میانگین سنی کشاورزان تولید کننده درخت کریسمس بین 65 تا 85 سال است که با بازنشسته شدن آنها، نسل ‌های جوان وارد این بخش نمی‌ شوند.

Call Now Button