ممنوعیت تولید و واردات پلاستیک های یک بار مصرف در کانادا

دولت کانادا اعلام کرد، از روز سه شنبه 20 دسامبر، واردات و تولید پلاستیک های یک بار مصرف از جمله کیسه های خرید پلاستیکی، ظروف پلاستیکی یک بار مصرف غذا، کارد و چنگال پلاستیکی، چوب های همزن و نی در این کشور ممنوع خواهدبود.

اجرای این ممنوعیت به صورت گام به گام انجام خواهد شد تا کسب و کارها زمان بیشتری برای هماهنگی داشته باشند.

در مرحله بعد که از سال آینده آغاز خواهد شد، فروش پلاستیک های یک بار مصرف نیز ممنوع خواهد شد. پس از ممنوعیت تولید، واردات و فروش پلاستیک های یکبار مصرف، در سال 2025 ممنوعیت صادرات نیز اعمال خواهد شد.

دولت فدرال می گوید، مقررات جدید باعث حذف بیش از 1.3 میلیون تن زباله پلاستیکی می شود.

Call Now Button