امروز می تواند برفی ترین 28 فوریه ونکوور، از سال 1938 باشد

بر اساس داده های تاریخی، ونکوور امروز می تواند بیشترین برف از سال 1938 یعنی زمان ثبت رکوردها را ببیند که امروز را به برفی ترین 28 فوریه تاریخ تبدیل کند.

گزارش هواشناسی ونکوور می‌گوید، شهر می‌تواند شاهد 5 سانتی‌متر برف باشد، اگرچهECCC می‌گوید مقادیر محلی حدود 2 تا 4 سانتی‌متر خواهد بود.

در حالی که برف نسبت به جاهای دیگر و در مقایسه با برفی که هفته گذشته دیدیم زیاد نیست، برای این فصل از سال در ونکوور بسیار زیاد است.

در روز 26 فوریه ونکوور شاهد بارش 6.7 سانتی متری برف بود که دومین 26 فوریه برفی از زمان شروع ثبت رکوردها در سال 1938 لقب گرفت.

ECCC همچنین برای پنجشنبه و جمعه این هفته بارش برف یا باران بیشتری را پیش بینی کرده است.

اگر می‌پرسید کدام قسمت از بریتیش کلمبیا در آخر هفته بیشترین برف را داشت، بر اساس گزارش The Weather Network، این افتخار به Squamish می‌رسد که نزدیک به 50 سانتی‌متر برف در آن باریده است.

Call Now Button