مستاجر پس از اخراج از خانه، از صاحبخانه اش به دلیل نگهداری پول اجاره شکایت کرد

اخیراً یک مستاجر در بریتیش کلمبیا پس از اختلافاتی که منجر به اخراجش از خانه شد، صاحبخانه را به دادگاه برد.

مالک از بازپرداخت اجاره بهای مستاجر پس از تخلیه زودهنگام خودداری کرده و ادعا کرد مستاجر به ملک آسیب رسانده است.

این پرونده بین مستاجر، Sharon Cletheroe و Gaylene Paquet مالک بود.

Cletheroe قبل از دریافت اخطار اخراج از Paquet در 28 فوریه 2022 یک اتاق را برای حدود هفت ماه اجاره کرد، مالک به Cletheroe اجازه داد بخشی از مارس را نیز در خانه بماند.

در روز 9 مارس، درگیری بین دو طرف رخ داد. Cletheroe ادعا می کند که Paquet از بازپرداخت اجاره ماه مارس خودداری کرده است. او 1000 دلار برای اجاره و 3000 دلار برای هزینه های انتقال به آلبرتا برای یافتن مسکن مقرون به صرفه طلب کرد.

Paquet ادعا می کند او اجاره ماه مارس را برای پوشش خسارت وارده به اموالش توسط Cletheroe نگه داشته و او هیچ بدهی به مستاجر ندارد.

ولی Paquet به جز یک شاهد هیچ مدرکی دال بر آسیب نداشت. دادگاه ادعای شاهد را قبول نکرد زیرا به نظر نمی رسید مستقل یا بی‌طرف باشد.

در نهایت، Cletheroe نتوانست دادگاه را متقاعد کند که باید برای هزینه‌های جابه‌جایی خسارتی به او داده شود، اما به Paquet دستور داده شد بخشی از اجاره ماه مارس را که جمعاً 700 دلار بود، بپردازد.

این مورد یادآوری دیگری است که چه صاحبخانه و چه مستاجر هستید، همیشه همه چیز را مستند کنید!

Call Now Button