افزایش دریافت کنندگان وام مسکن کوتاه مدت با نرخ ثابت

نتایج یک نظرسنجی نشان داد افزایش مکرر نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا باعث افزایش تقاضا برای وام های کوتاه مدت با نرخ ثابت شده است.

این نظرسنجی که از سوی Ratehub.ca انجام شد نشان داد، کانادایی هایی که به دنبال وام مسکن هستند، وام های کوتاه مدت نرخ ثابت را به این دلیل انتخاب می کنند که امکان پیش بینی آنها در یک دوره کوتاه مدت وجود دارد.

سوالات مربوط به وام مورگیج نرخ ثابت در سایت Ratehub.ca در سال 2023 به 70 درصد افزایش یافته که نسبت به 66 درصد سال گذشته بیشتر شده است. همچنین داده ها نشان می دهند، تعداد دریافت کنندگان وام مورگیج کوتاه مدت نرخ ثابت با نرخ فعلی 4.29 درصد، افزایش یافته است. در حالیکه، میانگین بهره وام مورگیج نرخ متغیر 5.55 درصد است.

به گفته جیمز لیرد، مدیر اجرایی Ratehub.ca، در حال حاضر مردم بیش از حد معمول به وام های نرخ‌ ثابت کوتاه‌ مدت علاقه نشان می دهند، زیرا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نرخ‌ ها در سال ‌های آینده کاهش خواهد یافت.

یکی از مشاوران املاک می گوید، نرخ ‌های بهره در حال حاضر بسیار بالا هستند، و بسیاری از مردم نمی ‌خواهند یک دوره پنج ساله کامل را با این نرخ‌ ها بگذرانند. آنها فکر می کنند بهتر است وام با نرخ ثابت دو تا سه ساله بگیرند، زیرا ممکن است در زمان تمدید وامشان، نرخ های بهره کاهش پیدا کرده باشد.

به گفته کارشناسان، حرکت به سمت وام های مورگیج کوتاه مدت با نرخ ثابت گرچه قابل پیش بینی و حساب شده است اما بدون ریسک نیست. همچنین، کارشناسان بر این باورند که بعید است نرخ بهره تا این حد بالا بماند، اما وام گیرندگانی که وام مورگیج با نرخ ثابت می گیرند، همچنان در معرض خطر بالا رفتن نرخ بهره در پایان دوره خود هستند.

Call Now Button