کانادا مدرک تافل را از دانشجویان بین‌المللی می‌پذیرد

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تصویب کرد که در چارچوب برنامه Student Direct Stream، نتیجه امتحان تافل نیز به عنوان گواهی تسلط به زبان انگلیسی پذیرفته شود .تاکنون فقط نتیجه امتحانIELTS به عنوان گواهی زبان انگلیسی پذیرفته می‌شد.

دانشجویان متقاضی تحصیل در کانادا از 10 آگوست می‌توانند گواهی تست تافل را به عنوان گواهی تسلط به زبان انگلیسی همراه با اپلیکیشن خود برای تحصیل در چارچوب برنامه SDS ارائه کنند.

برنامه SDS یک برنامه صدور سریع مجوز تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی است که بتوانند در یکی از مراکز آموزش عالی تعیین شده در کانادا تحصیل کنند.

وزارت مهاجرت می گوید، در صورت قبول شدن مدارک متقاضیان، مجوز تحصیل در برنامه SDS طی 20 روز صادر خواهد شد.

Call Now Button