درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برای ممنوعیت تبلیغ مهاجرت

مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار ممنوعیت تبلیغ مهاجرت و برخی تغییرات دیگر در تبلیغات کشور شد.

از جمله این ممنوعیت ها می‌توان به عدم استفاده از افراد زیر از ۱۸ سال به‌عنوان اینفلوئنسر و جریمه دو سال محرومیت از کار برای متخلفین، ممنوعیت هرگونه تبلیغات مهاجرت و خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور و الزام تهیه مجوز برای تبلیغات در حوزه گردشگری اشاره کرد.

Call Now Button