مالکان کاندوها ترجیح می دهند ملکشان را اجاره دهند

گزارش جدید RE/MAX Canadian Condominium 2022 نشان می دهند، با افزایش میزان اجاره بها، تعداد کاندوهای فروشی در بازار کاهش پیدا کرده اند، زیرا مالکان ترجیح می دهند ملک خود را برای مدت طولانی اجاره دهند.

بر اساس این گزارش، فروش کاندو در چهار بازار مهم ونکوور/فریزر ولی، تورنتو، اتاوا و نوا اسکوشیا، در هشت ماه اول سال 2022 کاهش یافته است. این روند در ادمونتون با افزایش فروش دو رقمی همراه بوده است.

این گزارش همچنین نشان داد، میزان اجاره بها افزایش یافته است به طور مثال در کلانشهر تورنتو میزان اجاره در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل، 21 درصد افزایش داشته است.

کریستوفر الکساندر، رئیس RE/MAX کانادا می گوید، مسکن ارزان قیمت به یک مشکل اساسی در بازار مسکن تبدیل شده است. با افزایش نرخ بهره، قدرت خرید کاهش پیدا کرده که با وجود کاهش قیمت مسکن، رکود در این بازار، به چشم می خورد. این بدان معناست که هزینه اجاره اکنون با هزینه وام برابر شده و فروشندگان با حفظ املاک خود و اجاره دادن آنها، از این شرایط سود می برند.

کاندوها بیش از 54 درصد از کل فروش ملک در ونکوور، 36.3 درصد در کلانشهر تورنتو، 32 درصد در فریزر ولی، 25 درصد در ادمونتون و اتاوا و تقریبا 20 درصد در کلگری را تشکیل می دهند. نوا اسکوشیا تنها بازاری بود که کاهش تعداد فروش کاندو نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

Call Now Button