برنده بهترین کتاب زبان آلمانی، جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد

کیم دلوریزون برنده بهترین کتاب حوزه زبان آلمانی، جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد و موهایش را نشانه همبستگی با زنان ایران تراشید.

دلوریزون نویسنده «کتاب خون» در حاشیه نشست نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت گفت، این جایزه مال من نیست، هیات داوران آن را آشکارا به زنان ایران داده‌اند، چون جایزه را به متنی داده اند که در ستایش مبارزه‌ی همه آن‌هایی است که به‌خاطر جسم و جنسیت خود سرکوب می‌شوند.

وی گفت، ما تا به حال به اشتباه فکر می کردیم زنان تنها در غرب به دنبال رهایی و آزادی خویشند، اما زنان ایران ما را از این توهم بیرون آوردند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت از چهارشنبه این هفته آغاز می‌شود. گفته می‌شود ایران امسال غرفه‌ای در این نمایشگاه ندارد.

Call Now Button