درک متفاوت والدین و فرزندان کانادایی از امور مالی

نظرسنجی جدیدRBC نشان می‌دهد، والدین و فرزندان کانادایی درک متفاوتی از امور مالی دارند. این نظرسنجی در روزهای ۱۶ و ۲۱ جون سال جاری در میان ۱۰۱۸ جوان کانادایی و ۵۱۰ پدر و مادر انجام شد.
در این نظرسنجی جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله و والدین آن‌ها را مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بیش از نیمی از جوانان شرکت کننده (۵۹ درصد) به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، درگیر امور مالی هستند.
۸۳ درصد از جوانان شرکت کننده در این نظرسنجی به پس انداز، ۶۰ درصدشان به سرمایه گذاری و ۸۲ درصدشان نیز به تعهدات مالی توجه داشتند.
جیسون استورسلی معاون ارشد RBCگفت، جوانان دیدگاهی خوش بینانه و عمل گرایانه نسبت به آینده دارند. آنها موانع را قبول داشته و به دنبال نهایت بهره برداری از فرصت‌ها هستند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد، بسیاری از جوانان کانادایی برای دستیابی به اهداف مالی بلندمدت اقدام می‌کنند در حالی که والدین آن‌ها ممکن است از این کار هراس داشته باشند. مثلا در مورد پس‌انداز برای خرید خانه یا بازنشستگی، یک سوم (۳۲ درصد) از جوانان و یک پنجم (۱۹ درصد) از والدین به این کار تمایل دارند.
همچنین فقط ۲۳ درصد از والدین فکر می‌کنند فرزندانشان برای خرید خانه و یا بازنشستگی پس انداز و برنامه ریزی دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد، اکثریت (۸۳ درصد) جوانان شرکت کننده ثبات مالی را کلید شادی می‌دانند.
۸۳ درصد از جوانان گفتند، به اطلاعات و حمایت بیشتری برای مدیریت پول نیاز دارند و ۶۸ درصد احساس می‌کنند از نظر مالی تحت فشار هستند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد، بیش از ۷۰ درصد از جوانان شرکت کننده هزینه‌های جاری زندگی و سپس تورم و پس‌انداز برای خانه را بزرگ‌ترین چالش خود می‌دانند. مهم‌ترین چالش والدین یافتن شغلی با درآمد خوب بود.
۶۸ درصد از جوانان گفتند برای افزایش درآمد خود تلاش‌های جانبی دارند و ۵۱ درصد گفتند انتظار دارند حداقل برای مقطعی برای خودشان کار کنند.

Hope you enjoyed this article, please also be sure to follow our friends

Meta Marketing | Daneshmand Magazine | Salam Vancouver Magazine | Salam LAX | Salam 118 | Pars Handyman | IRACA Group Construction | Sienna Renovations | Century Cabinets | Century Cuts | Broadway Cabinets | Doctor Home Inspections | Concord Home Inspections | Concord Solar | Concord Marketing |

Call Now Button