نگرانی در مورد شرایط مالی در میان کانادایی ها، به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسیده است

نتایج نظرسنجی هفتگی شرکت نانوس بلومبرگ نشان داد، 47 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند، وضعیت مالی آنها نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در مقابل تنها 13 درصد گفتند وضعیت مالی آنها بهبود یافته است.
اکثر کانادایی ها معتقدند، وضعیت مالی شان در بیش از یک دهه گذشته هرگز به این بدی نبوده است، زیرا تمام اقلام مصرفی را باید بسیار گران تر از سال گذشته خریداری کنند.
این بالاترین میزان نگرانی نسبت به وضعیت مالی در میان کانادایی ها از سال 2008 تاکنون است.
نتایج این نظرسنجی نشان دهنده ی عمق بحران مالی جهانی پس از همه گیری و جنگ روسیه و اکراین است.
این نظرسنجی به صورت هفتگی در میان 2500 کانادایی انجام شده و از آنها در مورد امور مالی شخصی، امنیت شغلی، اقتصاد و قیمت املاک و مستغلات سوال پرسیده می شود.
شاخص اعتماد کانادایی ها به اقتصاد، که معیاری برای سنجش نتایج نظرسنجی هاست، برای نهمین هفته متوالی کاهش یافت و به 42.1 رسید که کمترین میزان از زمان بحران اقتصادی در سال 2008 است.
کانادایی ها در مورد آینده ی اقتصاد نیز به شدت بدبین هستند و 64 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند انتظار دارند طی شش ماه آینده وضعیت وخیم تر شود و تنها 9 درصد انتظار بهبودی دارند.
بدبینی نسبت به آینده بازار املاک و مستغلات نیز افزایش یافته است. 40 درصد از کانادایی‌ها انتظار دارند، قیمت مسکن در شش ماه آینده باز هم کاهش پیدا کند. این عدد در اوایل سال جاری تک رقمی بود.
همچنین 13 درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی اعلام کردند، تا حدودی نگران از دست دادن شغل خود هستند.

Call Now Button