دولت انتاریو از نیروی کار شاغل در بخش های سلامت و پزشکی خانواده درخواست کرد، برای کاهش فشار بر بیمارستان ها، شب ها و آخر هفته ها نیز کار کنند.

نادیا سورانی، مدیر بخش مراقبت های بهداشتی اولیه در وزارت بهداشت انتاریو در این درخواست نوشته است، ما با افزایش بیماران تنفسی مواجه هستیم. آنفولانزا، ویروس سینسیشیال تنفسی یا RSV و کووید-19 در تمام نقاط استان شیوع پیدا کرده است.

به همین دلیل فشار وارده بر بیمارستان ها بسیار افزایش یافته که در طول زمستان نیز ادامه خواهد داشت. و از شما می خواهم برای کمک به سیستم بهداشت و درمان استان، خدمات خود را تا اطلاع ثانوی به صورت 7 روز هفته و شب ها ارائه دهید.

دکتر میشل کوهن، یک پزشک خانواده از این درخواست ابراز ناراحتی کرد و گفت، در حال حاضر بخش مراقبت‌ های اولیه و بخش مراقبت های ویژه‌ کلینیک ما پر از بیماران تنفسی است. ما تلاش خود را کرده و می کنیم، ولی بیشتر از این در توانمان نیست.

همچنین وزارت بهداشت انتاریو اخیرا به بیمارستان ‌های دولتی استان دستور داده است، کودکان بالای 14 سال را که به مراقبت ‌های ویژه نیاز دارند، بستری کنند.

در این زمان از سال، کودکان و نوجوانان دو تا سه برابر بیشتر از حد معمول به بخش های اورژانس مراجعه می کنند.

دولت انتاریو از نیروی کار شاغل در بخش های سلامت و پزشکی خانواده درخواست کرد، برای کاهش فشار بر بیمارستان ها، شب ها و آخر هفته ها نیز کار کنند.

نادیا سورانی، مدیر بخش مراقبت های بهداشتی اولیه در وزارت بهداشت انتاریو در این درخواست نوشته است، ما با افزایش بیماران تنفسی مواجه هستیم. آنفولانزا، ویروس سینسیشیال تنفسی یا RSV و کووید-19 در تمام نقاط استان شیوع پیدا کرده است.

به همین دلیل فشار وارده بر بیمارستان ها بسیار افزایش یافته که در طول زمستان نیز ادامه خواهد داشت. و از شما می خواهم برای کمک به سیستم بهداشت و درمان استان، خدمات خود را تا اطلاع ثانوی به صورت 7 روز هفته و شب ها ارائه دهید.

دکتر میشل کوهن، یک پزشک خانواده از این درخواست ابراز ناراحتی کرد و گفت، در حال حاضر بخش مراقبت‌ های اولیه و بخش مراقبت های ویژه‌ کلینیک ما پر از بیماران تنفسی است. ما تلاش خود را کرده و می کنیم، ولی بیشتر از این در توانمان نیست.

همچنین وزارت بهداشت انتاریو اخیرا به بیمارستان ‌های دولتی استان دستور داده است، کودکان بالای 14 سال را که به مراقبت ‌های ویژه نیاز دارند، بستری کنند.

در این زمان از سال، کودکان و نوجوانان دو تا سه برابر بیشتر از حد معمول به بخش های اورژانس مراجعه می کنند.

Call Now Button