ثبت نان باگت فرانسه و شب چله ایران و افغانستان در فهرست میراث جهانی یونسکو

در هفدهمین نشست کمیته بین‌دولت‌ها برای پاسداری از میراث‌ فرهنگی ناملموس یونسکو که در شهر رباط مراکش در حال برگزاری می باشد، نان باگت فرانسه و شب چله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدند.
شب چله نوزدهمین میراث ناملموس ایران می باشد که به طور مشترک با افغانستان ثبت شد.
فرانسه دو سال پیش درخواست ثبت نان باگت را به یونسکو ارائه داده بود. ایران نیز درخواست ثبت شب چله را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس چندملیتی 8 سال پیش ارائه داده بود، اما کشور دیگری مشارکت با آن را نپذیرفته بود. دو سال پیش افغانستان برای این مشارکت داوطلب شد و پرونده به جریان افتاد.
امانوئل ماکرون تصویری از نان باگت را در حساب توییتری خود منتشر و از تصمیم یونسکو استقبال کرد.
دومینیک آنراکت، رئیس فدراسیون نانوایی‌های فرانسه نیز تصمیم یونسکو را به عنوان قدردانی از جامعه نانوایان و شیرینی‌پزان فرانسه نامید.
قبلا مهارت ساختن و نواختن ساز عود به عنوان یک یدیگر از میراث فرهنگی ناملموس ایران به طور مشترک با سوریه ثبت شده بود.

Call Now Button