نظرسنجی ها نشان می دهند، کانادایی‌ها ۱۹ درصد کمتر از سال گذشته خرید خواهند کرد

نظرسنجی موسسه Maruنشان می دهد، امسال هر کانادایی ۵۴۹.۶۰ دلار برای خریدهای سال نو هزینه خواهد کرد که ۱۲۸ دلار کمتر از سال گذشته می باشد.
هفتاد درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند، هنوز خریدهای سال نو را شروع نکرده‌اند.
از هر ده نفر، سه نفر گفتند کمتر از سال گذشته خرید خواهند کرد. نیمی از هر ده نفر هم گفتند به اندازه سال گذشته خرید خواهند کرد. نزدیک به ده درصد گفتند بیشتر از سال گذشته خرید خواهند کرد و ده درصد هم گفتند هنوز نمی‌دانند چقدر خرید خواهند کرد.
کسانی که گفتند کمتر از سال گذشته خرید خواهند کرد، دلیل آن را تورم و بالا رفتن نرخ بهره می دانند.
پنجاه و پنج درصد از شرکت کنندگان گفتند خریدهای خود را به طور عمده از طریق آنلاین انجام خواهند داد. چهل و پنج درصد نیز گفتند خریدهای خود را حضوری انجام خواهند داد.

Call Now Button