تحقیقات جدید نشان می دهند، امکان باقی ماندن چند روزه ویروس کووید-19 در برخی مواد غذایی وجود دارد

کارشناسان آژانس استانداردهای غذایی (FSA) با انجام تحقیقاتی نشان دادند، ویروس کووید می تواند برای روزها در برخی از مواد غذایی آماده باقی بماند.
آنها ویروس کووید را روی بسته بندی ها و محصولات غذایی از جمله میوه ها، شیرینی ها و نوشیدنی های بطری که محصولاتی هستند که افراد ممکن است بدون پختن یا شستن در دهان خود بگذارند، قرار دادند.
24 ساعت پس از آغشته کردن آنها به ویروس، اکثر محصولات غذایی کاهش قابل توجهی در سطح ویروس را نشان دادند، اما در برخی موارد آثار ویروس حدود یک هفته باقی ماند.
به گفته دانشمندان، میزان خطر برای افراد بسیار کم است و خریداران در هنگام دست زدن به مواد غذایی لازم نیست اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند. تنها کافیست قبل از تهیه و خوردن غذا دست ها را بشویید، و محصولات تازه را حذف هرگونه آلودگی روی سطح بشویید.
تنفس هوای آلوده به ویروس، هنوز اصلی ترین راه ابتلای افراد به کووید است.

Call Now Button