ترودو نسبت به مشکلات اقتصادی در سال ۲۰۲۳ هشدار داد

با افزایش پیش بینی ها در مورد رکود اقتصادی در سال آینده، نخست وزیر جاستین ترودو نسبت به مشکلات اقتصادی هشدار داد.

ترودو گفت: افزایش نرخ بهره، تورم شدید و هزینه‌های بالای زندگی کانادایی‌ها را در سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر قرار داده و این وضعیت در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.

وی گفت، زمستان پیش رو برای مردم سخت خواهد بود ولی اگر کانادایی‌ها در کنار هم بمانند، به خوبی سپری خواهد شد، و دولت نیز از مردم حمایت خواهد کرد.

ترودو اشاره کرد، البته حمایت ها باید هدفمند باشند، تا از افزایش تورم جلوگیری شود.

وی گفت، جنگ روسیه در اوکراین یکی از علل بروز مشکلات اقتصادی در سراسر جهان است. با کاهش انرژی صادر شده از روسیه، نرخ بهره در سراسر جهان افزایش یافت و زنجیره‌های تامین انرژی و غذا در جهان با مشکل مواجه شدند.

وی گفت، جنگ اوکراین وارد دهمین ماه خود شده و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین از جمله خطوط تامین آب و برق باعث رانده شدن میلیون‌ها اوکراینی از خانه‌های خود شده است. این کشور همچنان به مبارزه ادامه می‌دهد و کانادا در کنار آنها خواهد بود.

Call Now Button