پرونده انضباطی فیفا برای تیم آرژانتین

فدراسیون جهانی فوتبال یک پرونده‌ی انضباطی علیه تیم ملی آرژانتین باز کرد.

این پرونده به دلیل رفتار نادرست و توهین‌آمیز بازیکنان و مسئولان تیم ملی این کشور در جشن قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲۲ به میزبانی قطر تشکیل شده است. اقدامات انضباطی را پیگیری کند. فرآیند انضباطی برای تأیید وجود از سوی آرژانتین آغاز شده است.
بر اساس گزارشات بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین رفتاری توهین‌آمیز داشته و اصول بازی جوانمردانه را رعایت نکرده اند. آنها با خبرنگاران ارتباط برقرار نکرده و و به تجهیزات ورزشگاه آسیب زده اند.

فیفا می گوید، آرژانتین مواد ۱۱ (رفتار توهین‌‌آمیز و نقض اصول بازی جوانمردانه) و ۱۲ (سوء رفتار بازیکنان و مسئولان) قوانین انضباطی فیفا را نقض کرده اند.

فیفا همچنین یک پرونده انضباطی علیه فدراسیون فوتبال کرواسی باز کرد. کروات‌ها پس از بازی رده بندی جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم مراکش، به نقض ماده “تبعیض” و “ایمنی در مسابقات” متهم شده اند.

Call Now Button