نیمی از جوانان کانادایی برای رسیدن به اهداف مالی خود به کمک والدین نیاز دارند

نظرسنجی آنلاین موسسه Pollara Strategic Insights نشان داد، بیش از نیمی از جوانان کانادایی برای رسیدن به اهداف مالی خود از جمله پیشرفت در زندگی شخصی، خرید خانه یا داشتن فرزند، به کمک والدین نیاز دارند.

این نظر سنجی در میان 1517 بزرگسال کانادایی انجام گرفت و نشان داد، 25 درصد از کانادایی های 18 تا 34 ساله از مارس 2020 تابه حال دست کم یک بار از والدین شان کمک مالی دریافت کرده اند. میانگین ملی برای تمام گروه های سنی 14 درصد است.

چهارده درصد از پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، یک درصد از پاسخ دهندگان بین 35 تا 54 سال و چهار درصد از پاسخ دهندگان بالای 55 سال، دریافت پول را تایید کردند.

اولویت های جوانان برای خرج کردن کمک های مالی والدین به این شکل است، امور مالی شخصی از جمله از دست دادن شغل یا هزینه های بهداشتی(38 درصد). سرمایه گذاری اقتصادی (33 درصد)، خریدهای بزرگ از جمله خرید خانه یا ماشین (25 درصد) و رویدادهای بزرگ زندگی مانند داشتن فرزند (18 درصد).

سال گذشته گزارش IG Wealth Management نشان داد، 72 درصد از والدین مورد بررسی مایل به کمک به فرزندان خود برای خرید خانه اول بودند و به طور متوسط ​​​​145000 دلار به ازای هر فرزند پرداخت کردند.

بر اساس این نظرسنجی، 54 درصد از کانادایی ها قصد دارند در طول زندگی خود ارث کامل یا حداقل بخشی از ارث را به فرزندانشان بدهند. اطمینان از تقسیم ارث بدون اختلاف (34 درصد) و ایجاد آسایش مالی فوری برای یکی از دوستان یا اعضای خانواده (27 درصد) دو متغیری است که احتمالاً بر این انتخاب تأثیر می گذارد.

این آمار کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت، زمانی که 65 درصد از کانادایی ها تاکید کرده بودند می خواهند ارثی برای فرزندانشان به جا بگذارند.

نظرسنجیFinder.com در ماه گذشته نشان داد، 27 درصد از جوانان 27 تا 41 ساله و 26 درصد از پاسخ دهندگان در رده سنی 18 تا 26 سال اعلام کردند، برای پرداخت هزینه های خود بدهکار شده اند.

Call Now Button