نمادهای بومی بر روی اسکناس ۵ دلاری استرالیا

بانک مرکزی استرالیا (RBA) اعلام کرد، به جای تصویر پادشاه چارلز سوم بر روی اسکناس های ۵ دلاری جدید از یک طرح بومی و ملی استفاده خواهد کرد.

اسکناس ۵ دلاری تنها اسکناس باقیمانده در استرالیا بود که هنوز تصویری از پادشاه بر روی آن چاپ می‌شود.

بانک مرکزی استرالیا گفت، این تصمیم پس از مشورت با دولت گرفته شده است ولی مخالفان معتقدند انگیزه ای سیاسی برای این کار وجود دارد.

پادشاه چارلز سوم هرچند به صورت نمادین، همچنان رهبر استرالیا تلقی می‌شود. اما مانند بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیا، موضوع حفظ پیوندهای قانون اساسی با سلطنت بریتانیا همواره مورد بحث است و منجر به چالش‌ می شود.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) اعلام کرد، اسکناس ۵ دلاری بعدی دارای تصویری جدید، برای ادای احترام به فرهنگ و تاریخ استرالیایی‌های بومی و اولیه خواهد بود. در طرف دیگر این اسکناس همچنان تصویر پارلمان استرالیا نشان داده خواهد شد.

جیم چالمرز وزیر خزانه داری استرالیا گفت، تصویر پادشاه برای همیشه روی سکه‌ها باقی خواهد ماند. اما اسکناس ۵ دلاری قرار است درباره تاریخ، میراث و کشور ما بیشتر صحبت کند. این یک تغییر خوب و مثبت است.

بانک مرکزی استرالیا برای طراحی اسکناس ۵ دلاری با گروه‌های بومی مشورت خواهد کرد و این روند احتمالا چندین سال طول بکشد.

اسکناس ۵ دلاری کنونی تا زمان معرفی طرح جدید همچنان چاپ و پس از ورود اسکناس ۵ دلاری جدید نیز ارزش قانونی خود را حفظ خواهد کرد.

تصویر پادشاه چارلز سوم در اواخر سال جاری روی سکه‌های استرالیا حک خواهد شد.

ارزش یک دلار استرالیا تقریباً معادل ۷۱ سنت آمریکا است.

Call Now Button