تردید اغلب کانادایی ها در مورد بچه دار شدن، دلیل کووید و تورم

گزارش مرکز آمار کانادا نشان می دهد، نرخ باروری کانادا از سال 2008 در حال کاهش بوده و در سال 2020 و در میان پاندمی کووید-19، به کمترین میزان از سال 2006 رسیده است.

افزایش تورم نیز باعث شده است، بچه دار شدن بسیاری از افراد دلهره آور باشد. خیلی از زوج ها تصمیم گرفته اند تا زمانی که هزینه های بالای زندگی در کانادا کاهش نیافته، از داشتن فرزندان بیشتر خودداری کنند.

به گفته رونا بیرنبام، بنیانگذار شرکت برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت Caring for Clients، گرچه زندگی غیرقابل پیش بینی است اما راه هایی برای آمادگی مالی برای بچه دار شدن وجود دارد. با برنامه ریزی دقیق می توان از پس هزینه های مالی بچه دار شدن برآمد.

Call Now Button