کانادا به دنبال اقدامات جدید برای پذیرش ایرانیان 

شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کانادا به دنبال اقدامات جدیدی است تا بتواند از ایرانیان داخل ایران حمایت کند.
 
وی گفت، کانادا همچنین در حال تسهیل تمدید اقامت موقت ایرانیان داخل کاناداست تا بتوانند درخواست مجوز جدید بدهند. این اقدام برای حمایت از ایرانیانی است که ویزای موقتشان پایان یافته و می‌خواهند زمان طولانی‌تری را در کانادا بمانند.
 
وی تاکید کرد، برنامه های جدیدی برای حمایت از پناهجویان ایرانی که تحت تعقیب هستند ارائه خواهد شد. به کانادا مهاجرت کنند.

فریزر همچنین گفت اقداماتی نیز برای افرادی در نظر دارند که در کشور سومی مانند ترکیه به سر می برند و قصد دارند به کشور امن مهاجرت کنند.

Call Now Button