بودجه جدید دولت BC برای مبارزه با سرطان به شدت مورد نیاز است

دو آمار بهداشتی توسط دولت B.C منتشر شد و آنها تا حدودی حیرت‌انگیز بودند.

یکی این بود که تعداد افرادی که تشخیص سرطان دریافت می‌کنند طی دهه آینده یک سوم افزایش می‌یابد و از 30000 نفر فعلی در سال به 40000 نفر در سال می‌رسد.

و دیگری اینکه از هر دو بریتیش کلمبیایی برای یکی در مقطعی از زندگی‌ اش نوعی سرطان تشخیص داده می‌شود.

این دو آمار به ایجاد پایه‌ای برای دولت منجر شد که 440 میلیون دلار سرمایه‌گذاری اولیه در یک برنامه اقدام 10 ساله سرطان را اعلام کند.

این بودجه به شدت مورد نیاز است زیرا به نظر می رسد که در طول سال ها کیفیت مراقبت به طور مداوم کاهش یافته است. منتقدان می گویند که این کاهش پس از تغییر در مدل حکومتی آژانس سرطان بریتیش کلمبیا در سال 2001 آغاز شد و اولویت این آژانس از مراقبت های اولیه سرطان به مدیریت مالی تغییر یافت.

در تحقیقی که اخیرا انجام شده مشخص شد، زمان انتظار برای مراقبت از سرطان و پیامدها برای بیماران بد تر شده است. و بریتیش کلمبیا دومین نتایج بد در بین تمام استان ها را دارد. این روزنامه همچنین می‌گوید انکولوژیست‌های بریتیش کلمبیا بالاترین سطح استرس و فرسودگی شغلی در کشور را دارند.

بخشی از بودجه جدید دستمزد انکولوژیست های BC را به بالاترین دستمزد در کشور تبدیل می کند و حقوق سالانه آنها به 472000 دلار خواهد رسید.

جدای از بحث های تامین مالی، واقعیت اجتناب ناپذیر این است که جمعیت ما به سرعت در حال پیر شدن است و با آن تقاضا و نیاز بیشتری برای درمان و تشخیص زودهنگام سرطان خواهد شد.

در بودجه جدید حدود 270 میلیون دلار در طول سه سال برای غربالگری بهتر سرطان های دهانه رحم، ریه و سرطان های ارثی و همچنین افزایش ساعات مراقبت هزینه می شود.

170 میلیون دلار دیگر کمک مالی یکباره (از مازاد بودجه هنگفت امسال) به بنیاد سرطان بریتیش کلمبیا است که برای آزمایش‌های بالینی بیشتر، آزمایش‌های ژنومی و رویکردها و درمان‌های تشخیصی جدید استفاده می‌شود.

با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش بسیار زیاد موارد سرطان، این پول تحقیقاتی ممکن است موثرترین نوع هزینه در بین همه باشد.

دکتر Kim Chi افسر ارشد پزشکی در آژانس سرطان بریتیش کلمبیا، گفت، طرح سرطان مهمترین سرمایه گذاری در مراقبت از سرطان است که استان تاکنون دیده است و گفت، این طرح جان انسان ها را نجات می دهد و تقاضای فزاینده را برآورده می کند.

Call Now Button