یک نظرسنجی نشان داد کانادایی‌ها از انعام های بالا خسته شده‌اند

یک نظرسنجی جدید Angus Reid نشان داد کانادایی‌ها و به‌ویژه بریتیش کلمبیایی‌ها از تمام خدماتی که در آنجا درخواست انعام می‌کنند، خسته شده اند.

حدود دو سوم کانادایی‌ها گفتند، از آنها خواسته می‌شود بیشتر و بیشتر انعام بدهند، برای خدماتی از جمله بارها، رستوران ها، آرایشگاه ها و رانندگان تحویل کالا. اگرچه بسیاری از آنها انعام می‌دهند، اما از چیزی که موسسه نظرسنجی غیرانتفاعی آن را «تورم قیمتی» می‌نامد خسته شده‌اند.

در سال 2016، یک نظرسنجی نشان داد، 43 درصد از کانادایی ها در بازدید قبلی خود از رستوران انعام کمتر از 15 درصد داده بودند. اکنون کمتر از یک چهارم، 23 درصد، گزارش می دهند این مقدار انعام می دهند.

در نظرسنجی انجام شده در پایان ماه گذشته، 21 درصد گفتند، انعام 20 درصد یا بیشتر می دهند که بیش از دو برابر نرخ هفت سال پیش است.

کانادایی‌ها همچنین در این نظرسنجی گفتند، شاهد خیزش انعام هستند، مکان‌هایی که وقتی کارت نقدی خود را برای پرداخت بیرون می‌آورید، بیشتر و بیشتر انعام می‌خواهند.

اکثریت قریب به اتفاق، 83 درصد، گفتند، مکان‌ها و خدمات بسیار زیادی اکنون درخواست انعام می‌کنند. تنها 13 درصد معتقدند خدمات با توجه به درخواست انعام های بیشتر بهبود یافته است.

ساکنان بریتیش کلمبیا بیشترین خیزش انعام را با 74 درصد گزارش کردند. این حدود 10 درصد بالاتر از میانگین ملی است. در مقایسه، تنها 43 درصد در آتلانتیک کانادا گزارش می دهند از آنها خواسته شده است که بیشتر و سخاوتمندانه تر انعام بدهند.

در نتیجه، بیش از نیمی از کانادایی ها (59 درصد) مشتاق یک مدل پرداخت هستند، یعنی پایان دادن به انعام و دستمزدهای پایه بالاتر برای کارگران خدماتی.

از بین کسانی که می خواهند انعام را کنار بگذارند، 86 درصد می گویند سیستم فعلی به کارفرمایان اجازه می دهد حقوق کمتری به کارگران خود بدهند. حتی در میان کسانی که می خواهند انعام را حفظ کنند، بیش از نیمی (53 درصد) موافق این موضوع هستند.

این نظرسنجی از 31 ژانویه تا 2 فوریه از یک نمونه تصادفی از 1610 بزرگسال که اعضای انجمن Angus Reid هستند، انجام شد.

Call Now Button