یک کودک کانادایی، با سخنرانی انگیزشی‌ خود اشک اِلن را درآورد

کالن پرکس کودک 6 ساله‌ی کانادایی، با سخنرانی انگیزشی‌ خود اشک اِلن را جاری کرد و نشان داد یکی از مشوق‌های انگیزشی بسیار مورد نیاز برای جامعه ی امروز است‌.

پرکس پس از پخش ویدیویی که در آن او برای تیم هاکی محلی خود سخنرانی می کرد، مورد توجه قرار گرفت.

این کودک 6 ساله که متولد لیکفیلد اونتاریو است ، به برنامه الن دعوت شد تا هدیه های گفتار و کلامش را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد.

پرکس در یک متن کوتاه که برای الن در نظر گرفته بود گفت، وقتی زمان خداحافظی فرا برسد و چراغ ها خاموش شوند، فقط به یاد بیاور که تو، الن پیروز شدی چون تو هر کاری را برای خودت بودن انجام دادی.

Call Now Button