احتمال بروز حساسیت به برخی از انواع ژل ناخن

پزشکان بریتانیایی می گویند، بعضی انواع ژل ناخن باعث افزایش بروز حساسیت‌های شدید و خطرناک می شوند.

این حساسیت به دلیل وارد شدن مواد شیمایی موسوم به اکریلات‌ها به پوست ایجاد می شود.

اگر فرد به این مواد حساسیت بدهد، بدن وی دیگر قادر به تحمل این مواد و عواقب ناگوار درمانی خواهد داشت.

در برخی از درمان های پزشکی شامل درمان آب مروارید، تعویض مفصل و بعضی از معالجات دندانپزشکی از آکریلات‌ها استفاده می شود.

به گفته متخصصان پوست، این مشکل با افزایش استفاده از کیت‌های ارزانقیمت ژل خانگی وخیم‌تر می‌شود.

Call Now Button