الزام وزرای محیط زیست کشور‌های گروه هفت به حذف نیروگاه‌ های زغال سنگی

مذاکرات دو روزه‌ وزرای محیط زیست و انرژی کشور‌های G7در ژاپن به پایان رسید و این کشورها ملزم به حذف تدریجی نیروگاه‌ های زغال سنگی شدند.

در بیانیه ۳۶ صفحه‌ای این گروه، وزرای محیط زیست کشور‌های گروه هفت بر تعهد خود مبنی بر رسیدن کربن و گاز‌های گلخانه‌ای به صفر خالص حداکثر تا سال ۲۰۵۰ مجدداً تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است: ما برای همکاری با پروژه‌های جدید تولید برق و وداع با سوخت زغال سنگ در اسرع وقت در سراسر جهان آماده هستیم.

همچنین شرکت‌کنندگان در این نشست مجدداً تأکید کردند، کشور‌های عضو باید تا سال ۲۰۳۵ به انرژی عمدتاً کربن زدایی شده دست پیدا کنند.

استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست کانادا در بیانیه‌ای گفت، از تعهد مشترک بین کشور‌های G7 برای تسریع حذف زغال‌ سنگ استقبال می‌کند و خواستار فوریت بیشتر است.

۱۹۶ کشور از جمله کانادا در معاهده پاریس ۲۰۱۵، متعهد شدند به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و جلوگیری از گرم شدن بیش از پیش زمین، میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را بطور متوسط به حدود دو درجه بیش از میزان انتشار این گاز‌ها در دوران قبل از صنعتی شدن کشور‌ها برسانند.

یک گزارش که اوایل این ماه از سوی Global Energy Monitor منتشر شده نشان می‌دهد، کشور‌های گروه هفت، ۱۵ درصد از ظرفیت زغال‌سنگ جهان را در اختیار دارند.

Call Now Button