کانادا به 30 هزار کشاورز مهاجر نیاز دارد

گزارش جدید رویال بانک کانادا نشان داد، در 10 سال آینده 60 درصد مزرعه داران به بالای 65 سال خواهند رسید، همچنین تعداد مزرعه داران زیر 55 سال از سال 2001 تاکنون 54 درصد کاهش یافته است.

راه حل پیشنهادی فوری این مشکل، پذیرش کشاورزان مهاجر است. اعطای اقامت دائم به بیش از 24 هزار کارگر مزرعه و 30 هزار مزرعه دار می تواند به پر کردن شکاف موجود در بخش کشاورزی کمک کند تا نیازهای غذایی داخلی و خارجی را برآورده کند.

بر اساس داده های وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در سال 2022، کانادا برای پر کردن مشاغل در بخش کشاورزی از 970 نفر مهاجر از جمله 155 مدیر، 530 پیمانکار خدمات کشاورزی، سوپروایزر مزرعه و کارگران متخصص دام و 285 کارگر معمولی مزرعه استقبال کرده است.

این رقم نسبت به سال 2021 که تعدلد مهاجران این بخش 625 نفر بود، افزایش 55.2 درصدی داشته است.

در سال 2019 نیز تعداد 710 مهاجر در این بخش اقامت دائم ب کانادا را دریافت کردند.

در دو ماه ابتدای سال جاری نیز، 320 نفر مهاجر در بخش کشاورزی وارد کانادا شده اند.

کانادا در حال حاضر با یکی از بدترین بحران مهارت های کشاورزی در جهان مواجه است و در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده مواد غذایی، بیشترین کمبود نیرو برای تولید مواد غذایی را دارد.
RBC می گوید، برنامه مهاجرتی کارگران خارجی دارای اقامت موقت TFWP می تواند برای حل این مشکل مفید باشد اما معایب خود را دارد. اول اینکه، این یک راه حل موقت برای یک مشکل مزمن است. ثانیا، بسیاری از این کارگران خارجی دارای اقامت موقت باید برای دوره‌ های کوتاه به کشور خود بازگردند و اگر بنا به دلایلی نتوانند به کانادا بازگردند، در این صورت نیروی کار در مزارع کانادا به طور چشمگیری کاهش می یابد. تسهیل روند دریافت اقامت دائم کارگران خارجی کم مهارت می تواند این کمبود را برطرف کند.

Call Now Button