تعقیب هری و مگان از سوی پاپاراتزی ها، نزدیک بود منجر به فاجعه شود

هفته گذشته شاهزاده هری و مگان مرکل در شهر نیویورک درگیر تعقیب و گریز خطرناک پاپاراتزی ها شدند. در این حادثه، آنها با اتومبیل به دنبال شاهزاده هری و همسرش راه افتادند که نزدیک بود تصادفی شبیه تصادف پرنسس دایانا، مادر هری اتفاق بیافتد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر شاهزاده منتشر شد آمده است، این دو نفر به همراه مادر مگان پس از ترک یک مراسم خیریه، بیش از دو ساعت تحت تعقیب چند اتومبیل بودند. تعقیب و گریزی خطرناک که نزدیک بود به تصادف با چند اتومبیل در جاده، عابران پیاده و دو افسر پلیس نیویورک منجر شود.

در این بیانیه آمده است، مردم به اخبار شخصیت های برجسته و معروف علاقه دارند اما نباید این موضوع به قیمت جان آنها و دیگران تمام شود.

پرنسس دایانا در آگوست 1997 و در سن 36 سالگی، پس از آنکه همراه دوست پسرش دودی فاید سوار ماشین از هتل ریتز پاریس خارج شدند، مورد تعقیب پاپاراتزی ها قرار گرفتند که کنترل اتومبیل از دست خارج شد و در تونل Pont de l’Alma تصادف کردند که منجر به مرگ پرنسس دایانا شد.

Call Now Button