کاهش۴۰ درصدی درخواست های مهاجرت به کانادا از سوی ایرانیان

داده‌ های جدید وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نشان می ‌دهد، تعداد درخواست های مهاجرت به کانادا در سه ماه اول سال جاری 12 درصد کاهش داشته و به 73358 مورد رسیده است. این رقم در سه ماهه مشابه سال گذشته، 83691 مورد بوده است.

گزارش سایت Immigration.ca در سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد، تعداد درخواست های اقامت دائم از فیلیپین با کاهش 28 درصدی به 5040 مورد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 6988 مورد بوده است.

درخواست مهاجرت از چین نیز در سه ماهه اول سال جاری با 11 درصد کاهش از 4641 به 4150 مورد و درخواست‌ مهاجرت از ایران با کاهش چشمگیر 40 درصدی از 2328 به 1398 مورد رسیده است.

درخواست مهاجرت از کلمبیا با 37 درصد کاهش از 1139 در سه ماهه اول سال گذشته به 716 مورد، درخواست های نیجریه با 46 درصد کاهش از 4722 به 2571 مورد و درخواست های سومالی نیز با 83 درصد کاهش از 1268 درخواست به 210 مورد رسیده است.

ورود ماهانه مهاجران به کانادا پس از ماه ژانویه به طور پیوسته کاهش پیدا کرده است. در ماه فوریه، کانادا 2.5 درصد کمتر از ماه ژانویه (49645 نفر) مهاجر با اقامت دائم داشته است. در ماه مارس، نرخ مهاجرت بیشتر کاهش یافته و به 44780 نفر رسیده است که افت 9.8 درصدی را نشان می ‌دهد.

Call Now Button