کاهش پرونده‌های معوقه مهاجرت به کانادا

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا گزارش داد، تعداد پرونده های معوقه مهاجرت به کانادا با وجود اعتصابات ماه گذشته به 800 هزار مورد کاهش یافته است.

تعداد پرونده های معوقه تا 30 آوریل 2023 به 809 هزار مورد رسیده که نسبت به 896 هزار پرونده در پایان مارچ 2023 کاهش پیدا کرده است.

همچنین یک میلیون و صد و نود و هفت هزار درخواست مهاجرت در وزارت مهاجرت در دست بررسی است. به طور کلی، تا 30 آوریل حدود 2 میلیون درخواست در دست بررسی بوده است.

وزارت مهاجرت می گوید، زمان استاندارد برای بررسی پرونده ها متفاوت است. به عنوان مثال، زمان استاندارد برای رسیدگی به درخواست اسپانسرشیپ همسر 12 ماه است. بنابراین اگر این نوع درخواست در حال بررسی است و بیشتر از 12 ماه از دریافت آن نگذشته، پس یک پرونده معوقه نیست.

حدود 69 درصد درخواست های مجوز کار مربوط به CUAET مجوز کانادا ـ اوکراین برای سفرهای اضطراری است. همچنین حدود 20 درصد از درخواست ‌های ویزای ویزیتور یا ویزای اقامت موقت نیز مربوط به همین بخش است.

Call Now Button