تعطیلات در ایران ساماندهی خواهند شد

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای کاهش ۴ ساعت از ساعت کاری کارمندان در طول هفته و تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه موافقت کردند. این اولین گام رسمی مجلس برای ساماندهی تعطیلات در ایران است.
محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت، جایگزینی تعطیلی روز شنبه با پنجشنبه در افزایش تبادلات تجاری کشور با بازارهای بین المللی و منطقه‌ای موثر خواهد بود.

Call Now Button