هورمون های شادی در مغز

1- هورمون دوپامین
دوپامین هورمون پاداش است که بعد از انجام موفق یک فعالیت در مغز ترشح می شود. این هورمون باعث ایجاد انگیزه در فرد می شود و ترشح آن وابسته به عوامل بیرونی است.

برای ترشح آن می توانید، ورزش کنید، به موسیقی شاد مورد علاقه خود گوش دهید، به اندازه کافی بخوابید و مدیتیشن کنید.

2- هورمون اندروفین
اندروفین مسکن طبیعی مغز است. استرس را کاهش داده و باعث افزایش لذت می شود. این هورمون در هنگام ورزش و رقص ترشح می شود. هنگامی که در زمان انجام فعالیت بدنی آسیب می بینم ولی درد آن را حس نمی کنیم و به اصلاح بدنمان گرم است، به دلیل ترشح این هورمون است.

برای ترشح آن می توانید، ورزش کنید، برقصید، بخندید، شکلات تلخ بخورید و مریم گلی بسوزانید.

3- هورمون اکسی توسین
اکسی توسین با تماس بدنی بین افراد ترشح می شود. هرگاه با کسی احساس صمیمیت کنیم این هورمون ترشح می شود.

برای ترشح آن می توانید، شخص مورد علاقه خود را در آغوش بگیرید، دست های یکدیگر را بگیرید، از ویژگی های مثبت دیگران تعریف کنید، حیوانات را نوازش کنید.

4- هورمون سروتونین
سروتونین بالاترین هورمون شادی است. این هورمون در هنگام برقراری ارتباط با انسان ها و ارتباط فوق بشری مثلا با خداوند ترشح می شود. مدتیشن ترشح این هورمون را به طرز شگفت آوری افزایش می دهد.

برای ترشح آن می توانید، آفتاب بگیرید، مدتیشن کنید، در طبیعت قدم بزنید، طلوع و غروب آفتاب را تماشا کنید.

Call Now Button