به گفته شان فریزر، وزیر جدید مسکن، مهاجرت می‌تواند به رفع مشکلات مسکن کمک کند

شان فریزر وزیر جدید مسکن و زیرساخت کانادا می گوید، بستن درها به روی تازه واردان مشکلات مسکن کانادا را حل نخواهد کرد، در عوض پذیرش مهاجران بیشتر به ساخت خانه های بیشتر کمک می کند.

فریزر پیش از این وزیر مهاجرت بود و در هفته گذشته به عنوان وزیر مسکن سوگند یاد کرد.

او در زمانی این مسئولیت را بر عهده گرفته که رشد جمعیت به دلیل مهاجرت، تقاضای مسکن را افزایش داده است.

وی گفت: یکی از موانع اصلی شرکت های ساخت و ساز در تکمیل پروژه های ساخت و ساز، کمبود نیروی کار برای ساخت خانه ها است. اگر شهرها و جوامع را تشویق کنیم مسکن بیشتری در جایی که زیرساخت‌ها وجود دارد بسازند، می‌توانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

تایلر مردیت، رئیس سابق استراتژی اقتصادی و برنامه ریزی دولت ترودو، می گوید، تغییر فریزر از وزارت مهاجرت به مسکن نشان می دهد دولت فدرال می داند این دو مورد به هم مرتبط هستند.

جمعیت کانادا در سال 2022 بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت، سرعتی که به گفته کارشناسان به تقاضای مسکن فشار وارد کرده و قیمت ها را افزایش می دهد.

بر اساس تحلیل BMO به ازای هر یک درصد رشد جمعیت، قیمت مسکن معمولاً سه درصد افزایش می‌یابد.

شرکت مسکن و مورگیج کانادا هشدار داد، برای بازگرداندن قیمت مناسب مسکن، کانادا باید تا سال 2030 ، 3.5 میلیون خانه دیگر بسازد.

Call Now Button