تعویق بازنشستگی کارمندان کانادایی، با کاهش ساعت کاری

تحقیقات جدید مرکز آمار کانادا نشان می دهد، بسیاری از کارمندان کانادایی اگر فرصتی برای کاهش ساعات کاری و کاهش استرس در محل کار داشته باشند، بازنشستگی خود را به تعویق می اندازند.

در این نظرسنجی در میان نیروی کار کانادا، روند بازنشستگی در بین گروه های سنی مختلف تجزیه و تحلیل شده است.

بر اساس این نظرسنجی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (55.1 درصد) اظهار داشتند، اگر بتوانند به صورت نیمه وقت کار کنند، زمان بازنشستگی خود را عقب خواهند انداخت.

تقریباً نیمی دیگر از پاسخ دهندگان (48.9 درصد) گفتند، اگر این امکان را داشته باشند که ساعات کمتری بدون تأثیر بر حقوق بازنشستگی کار کنند، به کار خود ادامه خواهند داد.

حدود 43 درصد از کارمندان گفتند، در صورتی که بتوانند شغلی با استرس کمتر یا سختی کمتر داشته باشند، مایل به ادامه کار هستند. همچنین 37.6 درصد اظهار داشتند اگر کار بهتری به آنها پیشنهاد شود، به تمدید کار خود فکر می کنند. 34.2 درصد نیز گفتند، اگر حقوقشان افزایش یابد، در کار خود خواهند ماند.

این نظرسنجی نشان داد، 21.8 درصد کانادایی های 55 تا 59 ساله یا به طور کامل بازنشسته شده اند یا نزدیک بازنشستگی هستند. در میان افراد 60 تا 64 ساله، این رقم 44.9 درصد است. بیش از 80 درصد افراد بین 65 تا 69 سال بازنشسته شده اند. 90 درصد افراد بالای 70 سال نیز یا به طور کامل بازنشسته شده اند یا نزدیک آن هستند.

بر اساس این گزارش، کسانی که به طور کامل بازنشسته شده اند گفتند، مشکلات مالی و سلامتی عامل اصلی تعیین زمان بازنشستگی آنها بوده است. افرادی که با مشکلات سلامتی مواجه بوده اند، بیشتر در سنین پایین‌تر بازنشسته می شوند. همچنین، افرادی که عمدتاً به دلایل مالی بازنشسته می‌شوند، در سنین بالاتر از کار کناره گیری می کنند.

میانگین سن بازنشستگی مردانی که بیشتر به دلیل مسائل مالی بازنشسته می شوند، 61.7 سال است که تقریباً چهار سال بزرگتر از کسانی است که به دلیل مشکلات سلامتی بازنشسته می شوند.

میانگین سن بازنشستگی زنانی که به دلیل مشکلات مالی بازنشسته می شوند، 60.1 سال و سن بازنشستگی زنان به دلیل مشکلات سلامتی 56.9 سال است.

Call Now Button