پیش‌بینی آب و هوای زمستانی کانادا می گوید، زمستان بسیار برفی خواهد بود

مشتاقید بدانید آب و هوای زمستان کانادا در سال جاری چگونه خواهد بود؟ یک پیش‌بینی جدید هواشناسی می‌گوید، زمستان امسال برای اسکی‌بازان و عاشقان زمستان در سراسر کشور عالی خواهد بود.

پیش‌بینی جدید آب و هوای کانادا توسط مجله Old Farmer’s Almanac منتشر شده است که در آن یک زمستان سفید برای کشور پیش‌بینی می‌شود. بیل ها، دستکش ها و کلاه ها را برای زمستان آماده کنید.

برف با دمای سرد در حد نرمال یا کمتر از آن در فصل زمستانی خواهد آمد.

در حالی که کل کشور قرار است شاهد برف باشد، Labrador و نوک شرقی Newfoundland در طول فصل، با دمای متوسط یا کمی بالاتر از حد نرمال و بارش برف کمتر از حد نرمال خواهند بود.

انتظار می رود بقیه مناطق Atlantic Canada و کبک در طول فصل معتدل و برفی باشد، در حالی که انتاریو، Prairies، Yukon و Nunavut می توانند زمستانی سرد و برفی کلاسیک را داشته باشند.

در حالی که بیشتر BC با شرایط زمستانی مشابه، پیش‌بینی می‌شود شاهد سرمای استخوان‌ساز باشد و بارش برف و باران در این منطقه نزدیک یا بالاتر از حد نرمال باشد.

Call Now Button