افراد دارای اقامت موقت، از سوی مرکز آمار کانادا سرشماری نمی شوند

گزارش جدیدی که از سوی اقتصاددانان CIBC Capital Markets منتشر شده، نشان می‌دهد، Statistics Canada تقریبا یک میلیون نفر دارای اقامت موقت را در شمارش در نظر نگرفته است.

عدم شمارش افرادی که اقامت دائم کانادا را ندارند باعث کم نشان داده شدن رشد جمعیت شده و پیامدهای زیادی برای بحران قیمت و عرضه مسکن دارد و ارائه خدمات و برنامه‌‌ریزی برای تقاضای بازار مسکن را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در این گزارش آمده است، استان‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور برای تخصیص منابع، منطقه‌بندی و بودجه مسکن جدید به پیش‌بینی‌های مرکز آمار کانادا متکی هستند. اگر ۱۰ سال پیش می‌دانستیم جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۳ به ۴۰.۲ میلیون نفر می‌رسد، احتمالاً آمادگی بهتری ‌داشتیم و با کمبود مسکن مواجه نمی‌شدیم.

مرکز آمار دولت فدرال فرض را بر این می‌گذارد که دارندگان ویزای اقامت موقت ۳۰ روز پس از انقضای ویزای خود، کانادا را ترک می‌کنند. اما واقعیت این است که اکثر افراد دارای اقامت موقت پس از انقضای ویزا خود درخواست اقامت دائم می‌دهند.

این تعداد به ویژه در طول پاندمی که دارندگان اقامت موقت نتوانستند به کشور خود بازگردند، افزایش یافت. آنها به کار خود ادامه داده یا تحصیلات خود را از سر گرفتند.

اقتصاددانان CIBC تخمین می‌زنند که تعداد افراد دارای اقامت موقت بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۷۵۰ هزار نفر است.

همچنین تعداد دانشجویان بین‌المللی کانادا در سال ۲۰۲۲ به ۸۰۰ هزار نفر رسید که از هدف اولیه دولت که ۴۵۰ هزار نفر تا سال ۲۰۲۲ بود، بسیار بیشتر شد.

Call Now Button