کاهش مدت دوره خدمت سربازی در ایران

تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد، با طرح پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب آیت‌الله خامنه‌ای، مدت دوره خدمت سربازی برای تمامی سربازان نیروهای مسلح سه ماه کاهش پیدا کرد.

وی گفت، مدت خدمت سربازی برای کسانی که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و سربازان غیر بومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش یافت.

او تاکید کرد، همه سربازانی که به صورت امریه در دستگاه‌های غیرنظامی مشغول به خدمت خواهند شد، همچنان مدت خدمت آنان ۲۴ ماه است.

در سال ۱۳۹۱ مدت دوره سربازی از ۱۸ ماه به ۲۱ ماه افزایش یافته بود، در سال ۱۳۹۳ نیز خدمت سربازی از ۲۱ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافت.

Call Now Button