کاهش تعداد مهاجران دائمی کانادا

مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد، دولت فدرال قصد دارد در واکنش به بحران مسکن و سایر خدمات، در سال ۲۰۲۶ تعداد مهاجران دائمی کانادا را کاهش دهد.

وی گفت، شرایط بد اقتصادی، بحران مسکن و اعتراض کانادایی‌ها به افزایش مهاجران باعث شدند تصمیم بگیرد، اهداف جدیدی را برای سه سال آینده، در پارلمان مطرح کند تا تعداد مهاجران دائمی جدید در سال ۲۰۲۶ در عدد ۵۰۰ هزار نفر ثابت بماند.

لیبرال‌ها در چند سال گذشته اهداف مهاجرتی خود را به شدت افزایش داده‌اند و بر اساس برنامه‌های فعلی دولت فدرال، تعداد مهاجران دائمی کانادا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ هزار نفر خواهند بود.

میلر گفت: نگرانی‌های مربوط به بحران مسکن با در نظر گرفتن کمک مهاجران به رشد اقتصادی و بازار کار کانادا رفع خواهد شد. این مقدار مهاجرت به تنظیم سرعت رشد اقتصادی و جمعیت کانادا کمک خواهد کرد و در عین حال بر سیستم‌های حیاتی مانند زیرساخت و مسکن تاثیر خواهد گذاشت. ما قرار است در سال ۲۰۲۶ سطح مهاجرت را ثابت نگه داریم تا تاثیرات این امر را بهتر مورد بررسی قرار دهیم.

رویال بانک کانادا نیز گفت، اگرچه هم اکنون با توجه به چالش‌های مسکن، سیاست محدودیت در جذب مهاجر اجرا خواهد شد، اما کانادا در دراز مدت به مهاجران نیاز مبرم دارد.

Call Now Button