حضور بازرسان قتل ونکوور در زمین گلف UBC

روز دوشنبه حضور گسترده پلیس در پارکینگی در  UBC، بر روی یک پورشه سفید و جسد زیر یک برزنت در نزدیکی آن متمرکز شده بود.

پلیس ونکوور در تلاش بود مشخص کند که آیا آتش سوزی آن خودرو به قتل مربوط بوده یا خیر.

پلیس از واحد دانشگاه RCMP و تیم تحقیق یکپارچه قتل در باشگاه گلف دانشگاه حضور داشتند.

UBC می گوید، تصور می‌شود این یک “حادثه هدفمند” بوده است و می‌گوید RCMP به آنها گفته است که هیچ خطری برای مردم وجود ندارد.

به گفته اداره پلیس ونکوور، تقریباً همزمان با این حادثه پلیس در  UBC، یک خودرو در نزدیکی تقاطعWest 21st Avenue  و  Crown Streetآتش گرفته بود.

VPD به دنبال شاهدان یا هر کسی است که اطلاعاتی در مورد آتش سوزی دارد، افراد می توانند با کارآگاهان با شماره 1-604-717-2541 تماس بگیرند.

Feel Free To reach out to any of our Associated Partners!

Call Now Button