چگونه برخی از جوانان B.C می توانند 600 دلار در ماه برای اجاره دریافت کنند

جوانانی که از مراکز مراقبت های دولتی به خانه های خود می روند، به زودی واجد شرایط دریافت اجاره ماهانه 600 دلار خواهند بود.

این برنامه که توسط وزارت کودکان و توسعه اجرا می شود، برای کمک به جوانان آسیب پذیر است که از بی خانمانی جلوگیری کنند.

سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه ای مطبوعاتی گفت، یافتن و حفظ مسکن ایمن می تواند چالش مهمی برای جوانان تحت مراقبت دولت باشد.

بر اساس گزارش شمارش بی خانمان ها در سراسر B.C. در سال های 2020 و 2021، 8665 نفر در این استان بی خانمان را تجربه می کردند. از این تعداد، 36 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گفتند تحت سرپرستی، خانه گروهی جوانان یا Independent Living Agreement بوده یا هستند.

39 درصد دیگر بومیان بودند، علی‌رغم اینکه مردم بومی تنها کمتر از شش درصد از کل جمعیت استان را در سال 2021 تشکیل می دادند.

پروژه ای قوی تر برای محاسبه جمعیت بی خانمان در سراسر B.C. در یک مقطع در سال 2019، 23000 نفر بی خانمان را اعلام کرد. و در حالی که اطلاعات جدیدتری هنوز در دسترس نیست، BC Coroners Service هفته گذشته هشدار داد، مرگ و میر افراد بی خانمان در این استان در سال 2021 نسبت به سال قبل تر 75 درصد افزایش یافته است.

گزارش پزشکی قانونی می گوید، 85 درصد از مرگ و میرهای سال گذشته در بین افرادی که بی خانمانی را تجربه کرده اند، ناگهانی بوده و 93 درصد از این مرگ های ناگهانی ناشی از عرضه غیرقانونی مواد مخدر بوده است.

واجدین شرایط این برنامه به مدت دو سال یا تا زمانی که 27 ساله شوند، مکمل را دریافت خواهند کرد.

دوره درخواست فعلی تا 1 نوامبر 2022 باز خواهد بود. هر جوان بالغ تا زمانی که یکی از سه معیار را داشته باشد واجد شرایط این برنامه است.

این افراد شامل جوانانی می شوند که واجد شرایط برنامه توافقنامه Young Adults هستند. جوانانی که در مجموع 24 ماه از سن 12 سالگی تا 19 سالگی را در مراکز مراقبت گذرانده اند. و هر جوانی که بین 12 تا 19 سال دارد، و به فرزندخواندگی گرفته شده است یا حضانت او برای همیشه به فردی که پدر یا مادرش نبوده است منتقل شده است.

دولت می گوید، نیمی از مکمل های اجاره بها برای مردم بومی در نظر گرفته شده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی، وزارت کودکان گفت، دومین دوره درخواست برای برنامه یارانه اجاره در بهار 2023 افتتاح می شود.

درخواست های برنامه مکمل اجاره را می توان به صورت آنلاین یا از طریق ایمیل به آدرس MCFRentSupplements@gov.bc.ca ارسال کرد.

Call Now Button