احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در کانادا وجود دارد حتی اگر باعث رکود شود

 Tiff Macklemرئیس بانک مرکزی کانادا گفت، نرخ بهره باز هم افزایش خواهد یافت، حتی اگر این افزایش باعث رکود اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود.

Macklem که پس از نشست‌ سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صحبت می کرد گفت، اقتصاد کانادا همچنان در حال رشد و تقاضا هنوز از عرضه بیشتر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد، در سال آینده جهان با کاهش رشد اقتصاد روبرو خواهد شد.

Macklem گفت، با توجه به وضعیت جهانی ما باید اقتصاد خود را ثباث ببخشیم و تورم را کاهش دهیم. و در نتیجه آن ممکن است رکود خفیفی نیز در کشور رخ دهد.

افزایش نرخ بهره اقتصاد کانادا را تحت فشار قرار داده و به ویژه بخش مسکن آسیب زیادی دیده است.

 Canadian Real Estate Association CREAاعلام کرد، فروش مسکن در سراسر کانادا، در ماه سپتامبر نسبت به ماه پیش از آن ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

Macklem تاکید کرد، باید تعادل بین عرضه و تقاضا بازگردد. هدف ما بازگشتن تورم به نرخ سالانه ۲ درصد است و برای رسیدن به این هدف باید دوره ای از فعالیت‌های اقتصادی با سرعت کمتر را داشته باشیم. که البته این لزوما به معنای رخ دادن رکود نیست.

مرکز آمار کانادا اعلام کرد، نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۶.۹ درصد کاهش یافته است. این سومین ماه پیاپی است که نرخ تورم در کانادا کاهشی بوده است.

Call Now Button