میزان بارش ها در ونکوور از ماه جولای تاکنون، 90 درصد کمتر از میانگین سال های اخیر است

فصل باران بریتیش کلمبیا معمولا تا اواسط اکتبر آغاز می شود. اما امسال شهرهای استان شاهد کاهش بارندگی‌ بوده‌اند و گرمای غیرمعمول در 10 روز از 13 روز این ماه، رکوردی تازه محسوب می شود.

ونکوور در سال های گذشته بین جولای تا 14 اکتبر، به طور متوسط شاهد 165 میلی متر باران بوده است. اما امسال، این شهر فقط 16 میلی متر، کمتر از 10 درصد میانگین بارندگی خود را دریافت کرده است.

وضعیت در ویکتوریا وخیم‌تر است، و از ماه جولای تاکنون تنها دو میلی‌متر باران باریده است. میزان متوسط بارش پایتخت در این منطقه در این بازه زمانی 100 میلی متر بوده است.

در Fraser Valley نیز وضع به همین صورت است، شهر ابتسفورد در این دوره 10 میلی‌متر بارش داشته که کمتر از پنج درصد از میانگین 222 میلی‌متری باران در سال های گذشته است. Chilliwack جایی که میانگین بارش 245 میلی متر است، امسال فقط هشت میلی متر باران باریده است که بسیار نگران کننده است.

چندین منطقه از جمله  ونکوور آیلند،Sunshine Coast ، مترو ونکوور و همچنین چندین منطقه در شمال شرقی بریتیش کلمبیا نیز، به شدیدترین درجه از خشکسالی در این زمان از سال رسیده اند .

شهرداری ها در Sunshine Coast به دلیل کاهش میزان آب، در حال بررسی اجرای وضعیت اضطراری محلی هستند و از ساکنان خواسته ان در مصرف آب صرفه جویی کنند.

در مترو ونکوور وضعیت آنچنان وخیم نیست، اما شهرداری های این منطقه نیز در مورد صرفه جویی در مصرف آب هشدار داده اند.

این شرایط گرم و خشک همچنین باعث افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی نسبت به میزان معمول در این زمان از سال شده است.

Call Now Button