کانادا به سمت رکود پیش می رود اما با وضعیتی بهتر از سایر اقتصادها

مارک کارنی رئیس سابق بانک مرکزی کانادا می گوید، اقتصاد کانادا احتمالا به سمت رکود پیش می رود اما به دلیل پایه های اقتصادی قوی، سریعتر و بهتر به شرایط عادی بازخواهد گشت.
کارنی گفت: رکود اقتصادی هم در سطح جهان و هم در کانادا رخ خواهد داد. فقط در مورد زمان آن تردید وجود دارد.
وی گفت، چین هم اکنون دچار رکود اقتصادی است. اروپا در حال ورود به رکود است و بریتانیا در حال حاضر در رکود به سر می برد و ایالات متحده نیز سال آینده در مقطعی دچار رکود خواهد شد. و به این ترتیب کانادا نیز استثنا نخواهد بود.
کارنی گفت، بازار کار قوی و نرخ کم بیکاری باعث می شود کانادا بهتر از سایر کشورها در مقابله با رکود آتی عمل کند.
وی گفت: بازار کار کانادا قوی است زیرا کمک های مالی در دوران پاندمی مانند یارانه اضطراری دستمزد، باعث شد که نرخ بیکاری در کانادا کمتر از سایر کشورها شود. همچنین توافق‌ های تجاری بین ‌المللی کانادا با سایر کشورهای G7 و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام به بهبود زودتر اقتصاد این کشور کمک می ‌کند.

Call Now Button