برنامه ریزی سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، برای اعطای شهروندی دائم به 300 هزار نفر از ساکنان کانادا

سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا قصد دارد، تا پایان سال مالی جاری به ۳۰۰ هزار نفر از افراد ساکن کانادا شهروندی اعطا کند.
IRCC قصد دارد تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ در مجموع ۲۸۵ هزار درخواست ناقص و ۳۰۰ هزار شهروند جدید را پردازش کند تا به صورت حضوری یا مجازی سوگند شهروندی یاد کنند.
این تعداد در مقایسه با سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ که ۲۱۷ هزار درخواست پردازش شد، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. و حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ یعنی قبل از همه گیری که ۲۵۳ هزار درخواست شهروندی بررسی ‌شد، نیز بالاتر است.
کانادا در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تاکنون ۱۱۶ هزار شهروند جدید را پذیرفته و در راه رسیدن به هدف خود قرار دارد. کانادا در همین بازه‌ی زمانی در سال ۲۰۲۱ تنها موفق به جذب ۳۵ هزار شهروند شده بود.
فرآیند درخواست شهروندی از نوامبر ۲۰۲۰ کاملا دیجیتالی شد که این روند کار را برای متقاضیان جدید آسان‌ کرده است، اما تعداد زیادی از درخواست‌های کاغذی نیز از قبل باقی مانده اند.
سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا می گوید، اولویت‌ فعلی خود را در همه‌ی برنامه‌ها نگه می دارد، بنابراین تمرکز یر روی درخواست های کاغذی حفظ خواهد شد.
در حال حاضر زمان لازم برای پردازش درخواست ها ۲۷ ماه است. که برای سرعت بخشیدن به این روند بیش از ۱۰۰۰ کارمند جدید استخدام شده‌ و برنامه‌هایی هم برای گسترش دسترسی به پیگیری وضعیت درخواست شهروندی برای نمایندگان وجود دارد.

Call Now Button