UBC به عنوان برترین دانشگاه کانادا از نظر اجتماعی انتخاب شد

در رتبه بندی جدید Quacquarelli Symonds (QS) از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کانادا، دانشگاه بریتیش کلمبیا از نظر تاثیرات اجتماعی در رده اول برترین دانشگاه های کانادا و رده سوم جهان قرار گرفت.
این رتبه بندی با عنوان “طبقه بندی دانشگاه‌های جهان از جنبه توسعه پایدار” انجام گرفت.
بر اساس این گزارش، UBC یکی از پیشروترین مراکز آموزش عالی جهان، در زمینه توسعه پایدار در تمامی امور و فعالیت ها از جمله آموزش، تحقیقات و امور اجرایی اداری است.
یکی از دلایل انتخاب این دانشگاه در ردتبه ی اول، تعهد این مرکز آموزشی در ایجاد محیط برابر اجتماعی در کلیه امور آموزشی، اجرایی و تحقیقاتی است.
این دانشگاه بیش از 600 برنامه آموزشی با محوریت توسعه پایدار در سطح کارشناسی و بالاتر دارد.

Call Now Button